Rent Today. Call it Home Tomorrow.

Search
Close this search box.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Huurwoningen RENT2DAY Leiden

Het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier geeft geen garantie tot het vinden van geschikte woonruimte. Rent2day is afhankelijk van aanbod en gunning.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Rent2day: Rent2day, gevestigd aan de Kuiperssteeg 10 (ingang Oude Rijn), 2312 HN te Leiden.
1.2 Woningzoekende: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die woningzoekende is naar één of meerdere objecten.
1.3 Huurder: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die één of meerdere objecten huurt.
1.4 Huurbedrag: Het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder, inclusief vergoedingen voor stoffering en/of meubilering en/of servicekosten en/of overige delen waaruit de huurprijs is opgebouwd.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het naar waarheid ingevulde inschrijfformulier of het versturen van een naar waarheid ingevuld inschrijfformulier door middel van een e-mailbericht.
2.2 Woningzoekende is verplicht een geldig identiteitsbewijs en recente inkomensgegevens te overleggen. Alle door woningzoekende verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt. Rent2day behoudt het recht de gegevens in het archief te houden of te vernietigen.
2.3 Alle aanbiedingen van Rent2day, zowel schriftelijk, per email, online, als mondeling zijn vrijblijvend. Woningzoekende kan hier geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Inschrijfformulier
3.1 Het door woningzoekende ondertekende inschrijfformulier is niet overdraagbaar op andere natuurlijke- en rechtspersonen.
3.2 De woningzoekende wordt ingevoerd in ons geavanceerde woning-zoek-systeem en wordt per email op de hoogte gehouden van nieuw woningaanbod.

Artikel 4. Het huurtraject
4.1 De werkzaamheden van Rent2day, het bemiddelen bij het huren van geschikte woonruimte, vangen aan na ontvangst van een volledig, naar waarheid ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
4.2 Het huurtraject bestaat uit het adviseren en begeleiden bij het bezichtigen, het aanbieden van mogelijk geschikte objecten, de onderhandeling, het opstellen van de huurovereenkomst, het afhandelen van de oplevering van het gehuurde object.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 Rent2day is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder zijn verplichtingen en/of gedragingen als verhuurder nakomt. Huurder dient zich steeds rechtstreek tot verhuurder te wenden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Op alle ontstane relaties tussen Rent2day en woningzoekende en/of huurder is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 6. Algemene bepalingen
Op alle door Rent2day opgestelde huurovereenkomsten zijn de ‘Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte’ van toepassing. Dit model is door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 74/2003.

This site is registered on wpml.org as a development site.